Дарителски фонд "За Мездра"

Image
Image
Image

Създаване

Дарителски фонд „За Мездра“ е учреден през октомври 2021 година. Инициатор за създаването му е Фондация "Проект Северозапад". Към инициативата бяха привлечени авторитетни хора, които живеят в община Мездра, ангажирани са с темите за развитието на региона, подкрепата на децата и талантите, и не са обвързани с политически партии.

Мисия

Дарителски фонд „За Мездра“ е учреден за подкрепа на обществено значими местни каузи, стипендии за отлични ученици и студенти, стипендии за талантливи деца, подкрепа за участия в състезания и конкурси, подкрепа за опазване на културното и историческото наследство на региона, подкрепа за култура.

Управление и Публичен съвет

Към Дарителски фонд „За Мездра“ е създаден публичен съвет, който взима решения за годишните приоритети на Фонда, определя критерии и правила за отпускане на средства, привлича подкрепа.

По правилник средствата за Фонда се съхраняват в самостоятелна сметка, като от нея преводи могат да се правят само с в присъствието на минимум двама от членовете на съвета.

Публичният съвет приема годишен отчет в края на месец октомври ежегодно.

Яна Рупева

Директор на Фондация "Проект Северозапад"

Елена Нанова

Работи в социалната и образователна сфера от 1995 година

Петя Цветкова

лекар – педиатър

Маргарита Стефанова

журналист

Георги Джанабетски

Регионален мениджър "Привличане и развитие на бизнес клиенти", Източна България, Vivacom

Издръжка на Фонда

За първата година от съществуването му всички разходи за стартиране и функциониране на Фонда ще бъдат поети от Фондация „Проект Северозапад“.

От втората година разходите ще се покриват от приходите на фонда, но не повече от 5% от постъпилите дарения.

Дарители и партньори
Проект Северозапад
Image

Дарителски фонд „За Мездра“ е създаден по проект „От Мездра за Мездра“, финансиран по програма „Развитие на дарителството на местно ниво“ от Сдружение „Платформа АГОРА” и Фондация „Америка за България”. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Проект Северозапад“  и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България” или нейните партньори”.

Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната.

За повече информация: www.us4bg.org

Дарителски фонд "За Мездра" © 2024 Фондация "Проект Северозапад". Всички права запазени!